Соопштение за колоквиуми проф. д-р Данијела Милошоска

Соопштение за колоквиуми проф. д-р Данијела Милошоска

Колеги, колоквиумите по предметите Царинска тарифа, Осново на право и Казнено право ќе се одржат на ден 04.05 со почеток во 12 часот.
Со почит, проф. д-р Данијела Милошоска