СООПШТЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ON-LINE ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 29.04.2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ НА ON-LINE ПРЕДАВАЊАТА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 29.04.2020

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следните on-line предавања кои беа закажани за ден 29.04.2020 – среда, СЕ ОДЛОЖУВААТ ЗА СЛЕДНАТА НЕДЕЛА. Студентите ќе бидат дополнително известени за денот и времето за одржување на on-line предавањата
Предметен наставник Доц.Д-р Михаел Ристески