Соопштение за одржани избори за членови и претседател на ФСС

Соопштение за одржани избори за членови и претседател на ФСС

По одржани избори на ден 02.12.2020 избрани се:

Претседател на студентско собрание:

  • Игор Пешевски, бр. на индекс 17052;

Членови на студентско собрание:

  • Никола Балтов
  • Ристе Најдов
  • Тошко Темелковски
  • Јована Јовановиќ
  • Драгана Јада
  • Емилија Баткоска
  • Ивица Божиноски
  • Мартин Дамјаноски

Со почит,

Претседател Игор Пешевски, ФСС