СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – 2020-21 – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – 2020-21 – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

Им се соопштува на студентите кои го слушаат предметот ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ во летниот семестар на академската 2020/21 година, дека ПРВИОТ КОЛОКВИУМ се закажува за ден 07.05.2021 во 13:00 часот. Колоквиумот ќе се одржи со физичко присуство во просториите на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид.
Охрид, 29.04.2021 Предметен натавник: Доц. Д-р Михаел Ристески