Соопштение за одржување настава кај Проф. Д-р Ивица Смилковски

Соопштение за одржување настава кај Проф. Д-р Ивица Смилковски

Предавањата по предметот Транспорт и осигурување во меѓународна трговија кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој Понеделник од 10:00 часот. Прадавањата по предметот Фискален систем кај Проф. Д-р Ивица Смилковски ќе се одржуваат секој Понеделник од 12:00 часот.