СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРВИ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ

СООПШТЕНИЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРВИ ВОВЕДНИ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ

Им се соопштува на сите студенти кои го слушаат предметот *ОСНОВИ НА ТУРИЗАМ* во зимскиот семестар на академската 2021/22 година дека првото воведно предавање ќе се одржи со физичко присуство во просториите на ФТУ на ден 08.10.2021 – ПЕТОК со почеток во 09:00 часот. Се молат да дојдат сите студенти бидејќи ќе се договара начинот на одвивање на следните предавања.

Охрид, 05.10.2021
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески