СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА (20.05.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ) И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (20.05.2020 ВО 11:30 ЧАСОТ)

СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА (20.05.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ) И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО (20.05.2020 ВО 11:30 ЧАСОТ)

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следното предавање со помош на видео конференција (on-line streaming) преку GOOGLE MEET ќе се одржи на ден 20.05.2020 – СРЕДА во следните термини:
– ХРАНА И КУЛТУРА во 10:00 часот – ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во 11:30 часот
Се замолуват студентите да бидат вклучени на платформата GOOGLE CLASSROOM, 15 минути пред почетокот на часот по соодветниот предмет, каде ќе биде ставен линк за конекција.
ВАЖНА НАПОМЕНА: ОВА СООПШТЕНИЕ ВАЖИ ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ , ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И ОНИЕ КОИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ (КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел Ристески