СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 01.04.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 01.04.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

Им се соопштува на студентите кои ги обрале предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следното предавање со помош на видео конференција (on-line streaming) ќе се одржи на 01.04.2020 – СРЕДА во 10:00 часот. Се замолуват студентите да бидат вклучени на платформата GOOGLE CLASSROOM во 09:45 часот каде ќе биде ставен линк за конекција.
ОВА СООПШТЕНИЕ НЕ ВАЖИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ (КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)
Доц.Д-р Михаел Ристески