СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 15.04.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 15.04.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА или ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следното предавање со помош на видео конференција (on-line streaming) преку GOOGLE MEET ќе се одржи на ден *15.04.2020 – СРЕДА во 10:00 часот*. Се замолуват студентите да бидат вклучени на платформата GOOGLE CLASSROOM во 09:45 часот каде ќе биде ставен линк за конекција.
НАПОМЕНА: ОВА СООПШТЕНИЕ НЕ ВАЖИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ИМААТ ПОЛОЖЕНО ПРЕДМЕТ КАЈ ПРОФ. КОРУНОВСКИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ (КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)
Предметен наставник Доц.Д-р Михаел Ристески