СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПРЕКУ ВИДЕО КОНФЕРЕЦИЈА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

СООПШТЕНИЕ ЗА ON-LINE ПРЕДАВАЊЕ ПРЕКУ ВИДЕО КОНФЕРЕЦИЈА ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Им се соопштува на сите студенти кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во летниот семестар 2019/20 година дека предавањата ќе се одржуваат електронски (on-line) поради препораките на Министерството за здравство поврзани со новонастанатата ситуација со КОРОНА ВИРУСОТ (COVID-19). На студентите им е испратена покана за присуство на електронската платформа GOOGLE CLASSROOM каде можат да ги преземат презентациите поврзани со материјалот по предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.
ON-LINE презентирањето со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET (meet.google.com/). Оваа платформа може да се преземе и како ANDROID – апликација (Hangouts Meet) за мобилните телефони. Студентите се молат да ги проверат своите официјални имејл адреси (од I-KNOW системот за уписи/пријавување на испити). Доколку некои студенти не добија покани, се молат да го контактираат предметниот наставник на имејл адресите: risteski_m@yahoo.com и michael.risteski@uklo.edu.mk. Студентите треба во *ЧЕТВРТОК – 19.03.2020 во 09:45 часот* да бидат вклучени (да ги проверат) своите имејл адреси за да добијат покани за видео-конференцијата на GOOGLE MEET (преку линк од страна на предметниот наставник). Предавањето преку видео-конференција ќе почне во 10:00 часот. На студентите кои ќе ги слушаат овие предавања ќе им се евидентираат дополнителни поени за редовност/активност. НАПОМЕНА: ОВА СООПШТЕНИЕ НЕ ВАЖИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ВО ПРЕТХОДНИТЕ СЕМЕСТРИ ИМАА ИЗБРАНО (И ПОЛОЖЕНО) ЕДЕН ОД ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ (КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО или ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО)