Соопштение за онлајн настава проф. д-р Лидија Симонческа

Соопштение за онлајн настава проф. д-р Лидија Симонческа

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Основи на менаџмент во услужен сектор дека онлајн часовите ќе се одржат среда во 13.00 часот,а оние кои го слушаат предметот Промотивни активности во туризмот онлајн часовите ќе бидат во петок во 13.00 часот.

проф. д-р Лидија Симонческа