Соопштение за периодот за извршување на праксата – Туризам, ХРМ и Гастрономија/ГИД

Соопштение за периодот за извршување на праксата – Туризам, ХРМ и Гастрономија/ГИД

Се известуваат студентите дека практичната настава им започнува од почетокот на месецот, поточно оние студенти распределени во периодот јуни-јули на пракса да се јават од 1-ви јуни, оние студенти распределени во периодот јули-август на пракса да се јават од 1-ви јули, а оние во периодот август-септември да се јават на пракса од 1-ви август.
Со почит, проф. д-р Симона Мартиноска