Соопштение за полагање поправни колоквиуми по предметите Национална кујна и Економика и техника на послужување