Соопштение за поправни колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Соопштение за поправни колоквиуми кај Проф.д-р Лилјана Баткоска

Им се соопштува на сите студенти кои имаат право да полагаат поправен (I) колоквиум кај Проф. д-р Лилјана Баткоска дека поправните колоквиуми ќе се одржат во следните термини:
– ПСИХОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ, ПСИХОЛОГИЈА ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО – СРЕДА (24.04.2019) ВО 10:00 ЧАСОТ – КРИМИНАЛИСТИЧКА ПСИХОЛОГИЈА – ВТОРНИК (23.04.2019) ВО 10:00 ЧАСОТ
ВАЖНА НАПОМЕНА: ПРОФ.Д-Р ЛИЛЈАНА БАТКОСКА ЌЕ ОДРЖИ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ СО СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ПОЛОЖИЛЕ ПРВИОТ КОЛОКВИУМ.
Предметен професор:
Проф.д-р Лилјана Баткоска <#m_-2327094944677624216_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>