Соопштение за потписи за практичната настава (Туризам, ХРМ и Гастрономија)

Соопштение за потписи за практичната настава (Туризам, ХРМ и Гастрономија)

Се известуваат студентите од насоките *Туризам, Хотелско-ресторански менаџмент *и *Гастрономија* кои ја извршија практичната настава во објектите каде што беа распределени да ги донесат потврдите за пракса и дневникот за пракса на ден *22.09.2021* (во 9 часот) и да ги понесат индексите.
Со почит,
м-р Климент Арнаудов, помошник координатор за практична настава