Соопштение за практична настава Туризам, ХРМ и Гастрономија

Соопштение за практична настава Туризам, ХРМ и Гастрономија

Се известуваат студентите дека за извршување на практичната настава ќе биде потребно да ги испечатат Потврдата за практична настава и Дневникот за практична настава (30 листови по секој за еден ден од месецот кога ќе ја извршуваат праксата). Истите се наоѓаат на страната на ФТУ (линк: ftu.uklo.edu.mk/studentska-praksa/). На потврдата ви е потребен и печат и потпис од продеканот за настава, а штом ја завршите праксата и од објектот каде што сте биле. Наредната недела ќе биде објавен и распоредот на студентите по објекти и месец.
Со почит, м-р Климент Арнаудов
.