СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРВИТЕ ПРЕДАВАЊА СЕ ЗАКАЖУВААТ НА 09.10.2019 – СРЕДА ВО 08:15 ЧАСОТ.
Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски