СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ON-LINE

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ON-LINE

Им се соопштува на сите студенти кои ги слушаат предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во зимскиот семестар на академската 2020/21 година дека предавањата ќе се одржуваат по електронски пат (on-line) со видео конференција. ON-LINE предавањата со видео-конференција (on-line streaming) ќе се врши преку платформата GOOGLE MEET (meet.google.com/). Оваа платформа може да се преземе и како ANDROID – апликација (Hangouts Meet) за мобилните телефони. На студентите ќе им биде испратена покана преку мејл за присуство на електронските платформи GOOGLE CLASSROOM и GOOGLE MEET по завршувањето на заверката на семестри за сите години (поканите ќе бидат пратени од страна на предметниот наставник почнувајќи од 13.10.2020). Студентите се молат да ги проверат своите официјални имејл адреси (од I-KNOW системот за уписи/пријавување на испити). Доколку некои студенти не добијат покани (ВО ПЕРИОДОТ ОД 13.10.2020-16.10.2020), се молат да го контактираат Доц. Д-р Михаел Ристески на имејл адресите: risteski_m@yahoo.com и michael.risteski@uklo.edu.mk.