СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ: КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА, ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА (ЗИМСКИ СЕМЕСТАР), ДЕКА ПРВИТЕ ПРЕДАВАЊА СЕ ЗАКАЖУВААТ НА 07.10.2019 – ПОНЕДЕЛНИК ВО 14:15 часот
Предметен наставник: Проф. Д-р Лариса Василеска