Соопштение за предавањата кај Проф. д-р Јове Кекеновски

Соопштение за предавањата кај Проф. д-р Јове Кекеновски

Им се соопштува на студентите кои следат предавања кај Проф.д-р. Јове Кекеновски дека истите ќе се одложат од 17ти април на 24ти април во вообичаеното време, со тоа што ќе има блок предавања. Испитите кај проф. Кекеновски остануваат на 17ти април со почеток во 10 часот.
Со почит,
Проф. д-р. Јове Кекеновски