СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ОДБРАЛЕ ПРЕДМЕТОТ:ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ ВО ПЕТОК – 13.03.2020 СО ПОЧЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ.
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески