СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ СО ПОМОШ НА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА (ON-LINE STREAMING) ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 25.03.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДАВАЊЕ СО ПОМОШ НА ВИДЕО КОНФЕРЕНЦИЈА (ON-LINE STREAMING) ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЗАКАЖАНО ЗА ДЕН 25.03.2020 ВО 10:00 ЧАСОТ

Им се соопштува на сите студенти кои ги слушаат предметите ХРАНА И КУЛТУРА и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО дека следното предавање со помош на видео конференција (ON-LINE STREAMING) ќе се одржи на ден *25.03.2020 – СРЕДА ВО 10:00 ЧАСОТ*. Студентите се замолуваат да бидат вклучени на електронската платформа GOOGLE CLASSROOM во 09:45 часот каде ќе биде ставен линкот за поврзување и вклучување на платформата GOOGLE MEET.