Соопштение за презакажување на испити – Доц. Д-р Стевчо Мечески.

Соопштение за презакажување на испити – Доц. Д-р Стевчо Мечески.

Испитите кај Доц. Д-р Стевчо Мечески во Септемвриска испитна сесија 2021 се презакажуваат на ден 27.09.2021 (понеделник) во 10 часот.
Предметен наставник: Доц. Д-р Стевчо Мечески