Соопштение за презакажување на испити – Доц. Д-р Стевчо Мечески

Соопштение за презакажување на испити – Доц. Д-р Стевчо Мечески

Испитите кај Доц. Д-р Стевчо Мечески во Јануарска испитна сесија 2021 се презакажуваат на ден 08.02.2021 (понеделник) во 11 часот. Во истиот термин ќе се впишуваат оцени во индекс на студентите коишто положиле преку колоквиуми.
Предметен наставник: Доц. Д-р Стевчо Мечески