СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЗА 16.06.2020 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЗА 16.06.2020 – ОХРИД

Им се соопштува на студентите дека испитите по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО се презакажуваат за ден 16.06.2020 – ВТОРНИК во 12:00 ЧАСОТ
Предметен наставник Доц. Д-р Михаел Ристески