СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ВТОРА ДЕКАДА – ЈУЛИ – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ПО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ВТОРА ДЕКАДА – ЈУЛИ – ОХРИД

Им се соопштува на студентите дека испитите по предметите КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО и ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО во ВТОРА ДЕКАДА се презакажуваат на ден 09.07.2020 – ЧЕТВРТОК во 12:00 часот
Проф. Д-р Сашо Коруновски