СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ПО ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ИСПИТОТ ПО ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2021

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГO ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТOT ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОД. ДЕКА ИСПИТОТ СЕ ПРЕЗАКАЖУВА ЗА 02.02.2021 ВО 11:00 ЧАСОТ. НЕМА ДА СЕ ПИШУВААТ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ НА КОЛОКВИУМИ. ЗА ТОА ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ.
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески