СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – АПРИЛ 2019 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – АПРИЛ 2019 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 24.04.2019 – СРЕДА СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ЗА ДЕН 25.04.2019 ВО 14:00 ЧАСОТ
Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски