СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА – ПО ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА – ПРОФ. МАРИНОСКИ – АПРИЛ 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА – ПО ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА – ПРОФ. МАРИНОСКИ – АПРИЛ 2019

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА КАЈ ПРОФ. НАУМЕ МАРИНОСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 23.04.2019 – ВТОРНИК СЕ ПРЕЗАКАЖУВААТ ВО 14:00 ЧАСОТ, НАМЕСТО ВО 08:00
Предметен наставник: Проф. Д-р Науме Мариноски