СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО- ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 26.01.2021

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕЗАКАЖУВАЊЕ НА ВРЕМЕТО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО- ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 26.01.2021

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА, И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2021 ГОД. ДЕКА ИСПИТОТ НА 26.01.21 НАМЕСТО ВО 10:00 ЧАСОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО 12:00 ЧАСОТ ИСТИОТ ДЕН.
НАПОМЕНА: НЕМА ДА СЕ ПИШУВААТ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ НА КОЛОКВИУМИ. ЗА ТОА ЌЕ ИМА ДОПОЛНИТЕЛНО СООПШТЕНИЕ.
Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски Доц. Д-р Михаел Ристески