СООПШТЕНИЕ за презентација застудентите на ФТУ за можностите зареализирање платена практична работа

СООПШТЕНИЕ за презентација застудентите на ФТУ за можностите зареализирање платена практична работа

Почитувани студенти,

Компанијата БИЗИ ГРУП ДОО Струга, која дава услуги од делот на логистичка поддршка, организација на испорака на стоки, продажба на транспортни услуги, финансии и сметководство, дигитален маркетинг и веб програмирање и поддршка, ќе одржи презентација за студентите на Факултетот за туризам и угостителство за можностите за реализирање платена практична работа и можностите за понатамошна соработка со студентите на ФТУ.
Презентацијата ќе се одржи на ФТУ (предавална 5), во вторник (03.03.2020) во 13 часот.

ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО ОХРИД