Соопштение за термин за втор поправен колоквиум по предметите ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ и МАРКЕТИНГ

Соопштение за термин за втор поправен колоквиум по предметите ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ и МАРКЕТИНГ

Вториот поправен колоквиум по предметите ПАТНИЧКИ АГЕНЦИИ и МАРКЕТИНГ ќе се одржи на 08.07.2020 год. (среда) во 14 часот.
Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска