Соопштение за Трговска Логистика

Соопштение за Трговска Логистика

СООПШТЕНИЕ
Настава и консултации по изборниот предмет ТРГОВСКА ЛОГИСТИКА за студентите од сите насоки (со исклучок на Царина и шпедиција) ќе се одржи на 25.03.2021 (четврток) во 12.00 часот на ФТУ Охрид.
Предметен наставник
Проф. д-р Александар Трајков