Соопштение за внесунање оцени кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

Соопштение за внесунање оцени кај Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

СООПШТЕНИЕ
ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛОЖИЈА ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА КАЈ Проф. Д-р КАТЕРИНА АНГЕЛЕВСКА-НАЈДЕСКА ДЕКА ЕВИДЕНТИРАЊЕТО НА ОЦЕНИТЕ ЌЕ БИДЕ ВО ВТОРНИК (09.03.2021) ВО 12 ЧАСОТ.

Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска