СООПШТЕНИЕ за внесување оцени по Маркетинг

СООПШТЕНИЕ за внесување оцени по Маркетинг

Им се соопштува на студентите што го имаат положено предметот МАРКЕТИНГ во јунска сесија, прва декада, дека оценки ќе може да земат во петок (02.07.2021) во 12 часот.
Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска