Соопштение за внесување оцени по предметите Менаџмент во услужен сектор и Промотивни активности во услужен сектор

Соопштение за внесување оцени по предметите Менаџмент во услужен сектор и Промотивни активности во услужен сектор

Се известуваат студентите кои редовно слушале онлајн предавања и изработиле презентација и/или семинарски труд дека на ден четврток (09.07) ќе се внесуваат оцени и тоа по предметот Менаџмент во услужен сектор во 09.00 часот, а по предметот Промотивни активности во услужен сектор во 09.30 часот. Молиме на целосно запазување на мерките.
Со почит, проф. д-р Лидија Симонческа