СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЈУНИ 2019 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ЈУНИ 2019 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЈА ИСПИТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ХРАНА И КУЛТУРА ВО ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ТРЕБА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ИНДЕКСИТЕ КАЈ АСИСТЕНТОТ Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПОЧНУВАЈЌИ ОД 27.06.2019 ОД 13:00 ЧАСОТ. СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА СИ ГИ ПОДИГНАТ ИНДЕКСИТЕ ОД ДЕН 02.07.2019 – ВТОРНИК.
Проф. Д-р Сашо Коруновски