СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЈАНУАРСКА СЕСИЈА 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ ПОЛОЖИЛЕ ПРЕДМЕТИТЕ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ХРАНА И КУЛТУРА, МЕЃУНАРОДНИ ИНСТИТУЦИИ, ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ВО КУЛТУРАТА И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020 ГОД. И НА КОЛОКВИУМИ ДЕКА ИНДЕКСИТЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКИ ЌЕ ТРЕБА ДА ГИ ДОНЕСАТ ВО ДЕНОВИТЕ 13.02.2020 – ЧЕТВРТОК И 14.02.2020 – ПЕТОК ВО ПЕРИОДОТ ПОМЕЃУ 09:00 – 13:00 ЧАСОТ, КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ