СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ – ЈУНСКА СЕСИЈА 2020 – ПРВА ДЕКАДА – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКС ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ – ЈУНСКА СЕСИЈА 2020 – ПРВА ДЕКАДА – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ДЕКА ВПИШУВАЊЕТО НА ОЦЕНКИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ХРАНА И КУЛТУРА, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И МЕНАЏМЕНТ СО КУЛТУРНИ РЕСУРСИ ЌЕ СЕ ВРШИ ВО ДЕНОВИТЕ 30.06.2020 – ВТОРНИК И 01.07.2020 – СРЕДА ВО ПЕРИОДОТ ПОМЕЃУ 11:00 – 13:00 ЧАСОТ НА ЗАДНИОТ ВЛЕЗ НА ФАКУЛТЕТОТ КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ Предметни наставници: Доц. Д-р Михаел Ристески и Проф. Д-р Сашо Коруновски