СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

СООПШТЕНИЕ ЗА ВПИШУВАЊЕ ОЦЕНКИ ВО ИНДЕКСИ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ

Им се соопштува на студентите кои го положиле предметот ХРАНА И КУЛТУРА во летниот семестар 2020/21 год. дека оценките во индекси ќе се впишуваат секој ден помеѓу 11:00-13:00 часот, почнувајќи од 24.06.2021 во кабинетот на Доц. Д-р Михаел Ристески