Соопштение за втор колоквиум Царинска тарифа

Соопштение за втор колоквиум Царинска тарифа

Се известуваат студентите кои го слушаат предметот Царинска тарифа дека право да полагаат втор колоквиум имаат колегите кои го положиле првиот колоквиум. Останатите ќе полагаат испит во јунска сесија.