СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – МАЈ 2019 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – МАЈ 2019 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА СЛЕДНОТО ПРЕДАВАЊЕ СЕ ЗАКАЖУВА ЗА ДЕН 08.05.2019 – СРЕДА СЕ ЗАКАЖАНИ ВО 13:00 ЧАСОТ
Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски