СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – ОХРИД МАЈ 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРЕДАВАЊА ПО ХРАНА И КУЛТУРА – ОХРИД МАЈ 2019

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА ЗАКАЖАНИ ЗА ДЕН 02.05.2019 – СРЕДА СЕ ЗАКАЖАНИ ВО 14:00 ЧАСОТ
Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски