СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ОХРИД, АПРИЛ 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ОХРИД, АПРИЛ 2019

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 19.04.2019 – ПЕТОК СО ПОЧЕТОК ОД 10:00 ЧАСОТ

Предметен наставник: Проф. Д-р Сашо Коруновски