СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ГИД 2 ГОДИНА – ОХРИД – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2019-20

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ – ГИД 2 ГОДИНА – ОХРИД – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2019-20

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ: ГАСТРОНОМСКИ ТУРИЗАМ, ВО АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖАНИ СЕКОЈ ПОНЕДЕЛНИК СО ПОЧЕТОК ВО 08:00 ЧАСОТ.
Предметен наставник: Доц. Д-р Михаел Ристески