СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ – ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ И ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2019-2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ПРЕДМЕТОТ – ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ И ПРЕДМЕТИТЕ КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2019-2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО ОДБРАЛЕ ПРЕДМЕТОТ: ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ДОЦ. Д-Р МИХАЕЛ РИСТЕСКИ И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. Д-Р САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ СЕКОЈА СРЕДА СО ПОЧЕТОК ВО 08:30 ЧАСОТ, ПОЧНУВАЈЌИ ОД 26.02.2020 – СРЕДА