СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ДЕКЕМВРИ 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРЕДАВАЊА ПО ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ДЕКЕМВРИ 2019

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРЕДАВАЊАТА СЕ ЗАКАЖУВААТ СЕКОЈ ВТОРНИК СО ПОЧЕТОК ВО 08:00 ЧАСОТ.