СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ОХРИД, НОЕМВРИ 2019

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ОХРИД, НОЕМВРИ 2019

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГИ СЛУШААТ ПРЕДМЕТИТЕ: КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЗАШТИТА НА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР НА АКАДЕМСКАТА 2019/20 ГОДИНА ДЕКА ПРВИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 29.11.2019 – ПЕТОК ВО 10:00 ЧАСОТ.
Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски