СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ СЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА НА 22.05.19 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ СЛЕДНО ПРЕДАВАЊЕ ПО ХРАНА И КУЛТУРА НА 22.05.19 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА СЛЕДНОТО ПРЕДАВАЊЕ СЕ ЗАКАЖУВА ЗА ДЕН 22.05.2019 – СРЕДА ВО 13:00 ЧАСОТ
Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски