СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЈУНИ 2019 – ОХРИД

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАКАЖУВАЊЕ ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА – ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ – ЈУНИ 2019 – ОХРИД

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ГО СЛУШААТ ПРЕДМЕТОТ ХРАНА И КУЛТУРА КАЈ ПРОФ. САШО КОРУНОВСКИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР НА УЧЕБНАТА 2018/19 ГОДИНА ДЕКА ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ Е ЗАКАЖАН ЗА ДЕН 07.06.2019 – петок ВО 12:00 ЧАСОТ

Предметен наставник:
Проф. Д-р Сашо Коруновски